Aile Planlamasının Önemi

Yazar:

Aile planlamasına genel olarak bakacak olursak; Ailelerin istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleridir. Her aile istediği kadar çocuk sahibi olmakta serbesttir.

 

 

Aile Planlamasının Ekonomik Yönden Önemleri

Aile genel olarak hane içine giren mevcut paraya, ekonomik duruma göre hareket etmelidir. Planlı şekilde harcamalar yapmalı ve sistematik olmalıdır. Sistematik olmayan düzensiz harcamalar aile planlamasını derinden etkileyecektir.

 

 

Aile Planlamasının Duygusal Yönden Önemi

Bebeklerinin sağlıklı ve mutlu olmasını isteyen anne ve babaların kesinlikle birbirlerini iyice tanıdıkları ve duygusal yönden hazır oldukları zamanda çocuk sahibi olmaları gerekmektedir.

 

 

Aile Planlamasının Sağlık Açısından Önemi

Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları, çocuk sahibi olmalarının en temel koşuludur. Çiftlerin evlenmeden önce gerekli sağlık muayenelerinden geçmeleri toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Genellikle kronik nefrit, tüberküloz, kalp 6 rahatsızlıkları, frengi ve AIDS kan uyuşmazlıgı gibi hastalıklar hamilelik öncesi ve sonrasında anne ile bebeğin sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.

 

Aile Planlamasının Anne Açısından Yararları

 • Gebelik, doğum ve düşük nedeniyle anne ölümleri azalır.
 • Annenin üreme organlarına ait sağlık sorunları azalır.
 • Doğuma yönelik komplikasyonlar azalır.
 • Çiftler arasında gebe kalma korkusu ortadan kalktığı için sağlıklı bir cinsel yaşantı oluşur.
 • Çiftlerin istenilmeyen gebelik, düşük ve kürtaj sorunları ortadan kalkar.

Çocuk Sağlığı Açısından Yararları

 • Bebek ölüm oranları düşer.
 • Prematüre doğumlar azalır.
 • Bebeklere bulaşabilecek hastalıklar önceden önlenebilir.
 • Çiftler, bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olduklarında, onların yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayarak sağlıklı çocukların, nesillerin ve toplumun oluşmasını sağlar.
 • Çocuklarda oluşabilecek problemler en aza indirgenerek mutlu ve kişilikli büyümeleri sağlanır.

 

Toplum Sağlığı Açısından Nedenleri

 • Toplumdaki sağlıklı annelerin sayısı artışa geçer.
 • Sağlıklı çocuklardan oluşan gençlik oluşur.
 • Toplumun beslenme, konut, eğitim, sağlık ve çevre koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte refah düzeyi artar.
 • Sağlık harcamalarında düşüş olur.

Yorum Yapın

Your email address will not be published.

Benzer Yazılar